Recent days, these are the hot search key words in everywhere, ugg boots canada, north face Outlet,michael kors handbags uk, North Face Canada, canada goose outlet, moncler outlet, canada goose uk, buy cheap dvd, dvd Australia, Sacs Louis Vuitton Pas Cher, Beats By Dre Black Friday, New Balance shoes, north face canada, Ralph Lauren Canada, Canada Goose Outlet UK, Cheap UGG Boots Canada. They have attracted many people's attention, and you are probably interested in many of them.
Purchasing online is a trend in nowadays, you can find the Ralph Lauren Outlet UK, Cheap Ralph Lauren, Canada Goose Outlet UK, Cheap Michael Kors Bags, wholesale golf, ugg canada, Christian Louboutin australia, UGG Canada Outlet , Cheap UGG Boots, ugg canada, Michael Kors Outlet Canada, Michael Kors Canada, Michael Kors Factory Outlet, Michael Kors Outlet, wholesale golf, dvd australia on the internet. We can say that you can buy anything online now, including the clothing, food, housewares, even the cars and so on. You don't have to walk out to a store, queue in a supermarket. What you have to do is just to click the mouse.
More and more people are paying attention to healthy physically and mentally. Usually we can buy wholesale golf clubs and play cheap golf clubs, watch some dvd. But everyone should reward himself with gifts such as Christian Louboutin Pas Cher, Christian Louboutin Australia, beats by dre uk and Michael Kors canada. In some occasions, we should dress up our selves with the ugg canada or new balance canada. cheap golf clubs, buy cheap dvd dvd box set, and canada dvd cheap dvd, mk bags uk Hollister outlet uk,hollister uk Michael kors outlet uk, isabel shoes Isabel Marant Pas Cher,Isabel Marant Pas Cher.Then we will be fullfiled physically and mentally.
iş güvenliği, isg uzmani, harun buyuk, iş güvenliği uzmanı,işçi sağlığı, risk analizi, inşaat risk analizi

Neden Risk Analizi

Date: 21 Haziran 2013 Posted by: admin In: risk analiz zorunlulugu, zorunlu risk analiz


iş güvenliği, isg uzmani, harun buyuk, iş güvenliği uzmanı,işçi sağlığı, risk analizi, inşaat risk analizi

iş güvenliği, isg uzmani, harun buyuk, iş güvenliği uzmanı,işçi sağlığı, risk analizi, inşaat risk analizi

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN İŞVEREN VE ÇALIŞANLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER, DEĞİŞİKLİKLER VE YAPTIRIMLARI NELERDİR?

Gerek görsel ve  yazılı medya tarafından gerekse bir çok sivil toplum örgütleri tarafından bir an önce yasalaşması gerekliliğinden bahsedilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (batıdan 40 sene sonra) gecikmeli de olsa 30 Haziran 2012 tarihinde yasalaşmıştır.

Aslında 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanununun 5.bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği konularını 13 madde halinde ele almaktaydı.6331 ise  bu maddeleri biraz daha açan ve çıkacak olan yönetmeliklerle yapılabilecek düzenlemeleri yasaya taşıyan bir anlayışı gündeme getirmiştir.Öyle ki 6331 sayılı kanunda yer alan işverenlerin mesleki risk analizi yapma,çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından eğitilmeleri,iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu ve bunların görevleri,işyerlerini tehlike sınıflarına ayırma gibi bir çok konu zaten 4857 sayılı iş kanununda ve ilgili yönetmeliklerde vardı.Peki getirilen değişiklikler nelerdir? Bunların  ve  özellikle bazı önemli düzenlemelerin üzerinde  çok fazla detaya girmeden özetle durmak istiyorum.(Önümüzdeki günlerde özellikle yönetmelikler çıktıktan sonra ayrı bir yazı konusunda detaya inilecektir.)

Getirilen yenilikleri 8 başlık halinde sunacak olursak,

1)Kapsam genişletilmiştir,yani işçi statüsünde çalıştırılanlar dışında kamu görevlilerini ve işçi çalıştıran bağımsız çalışanlarda kapsama alınmıştır.

2) Yeni Kanunla maden,metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstri kazaların olabileceği işyerlerinde  işe başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulması 25. madde ile yasalaşmıştır. Buna bağlı olarak da İSG  risk değerlendirmesi yönetmeliği taslağı da çıkmış durumdadır.İşin niteliğine ve yapılan işin kapsamına göre yapılacak risk değerlendirme metotlarına dikkat etmek gerekmektedir.

3) İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmadığı işyerlerinde işyeri kapatmaları yapılmakta iken yeni düzenleme ile işyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulabilecektir.

4) İşverenlerin mevzuatta yazılı İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini yerine getirmemesi durumunda uygulanan idari para cezaları yeni Kanunda çok daha fazla ağırlaştırılmıştır.Bir kaç maddeye örnek verecek olursak;

-Mesleki risklerin önlenmemesi,eğitim verilmemesi,İSG tedbirlerinin izlenmemesi için her bir yükümlülük dahilinde ayrı ayrı 2000 TL idari para cezası,

-İSG uzmanının ve işyeri hekiminin  bulundurulmaması durumunda her bir kişi için 5000TL ve devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası,

-Risk değerlendirmesi yapmayan iş yerlerine 3000 TL ,aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 TL idari para cezası,

-Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli ölçümlerin yapılmaması durumunda 1500 TL idari para cezası verilir.

Bunların dışında Acil Durum Planlarının hazırlanmamasında,iş kazalarının kayıtlarının tutulmamasında ve ilgili raporların düzenlenmemesinde,işyerinde kazaların yol açabileceği potansiyel olayların incelenmemesi durumunda,her bir çalışana İSG eğitimi verilmemesi durumunda,kurul yükümlülüklerine aykırı durumlarda ciddi ve işyerini zor durumda bırakacak  idari para cezaları getirilmiştir.

5) Bütün çalışanlar, sayı sınırlaması ve işyeri türüne bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinden yararlanacaktır. Bir çalışan istihdam edilen işyerleri ile büyük ölçekli işletmeler arasında İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımı açısından bir fark kalmamıştır. Ayrıca işyeri hemşiresi istihdamı da zorunlu hale getirilmiştir.

6) Çok tehlikeli işlerin yapıldığı ve 1-9 çalışanı olan işverenlerin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin bedelini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak ve böylece küçük ölçekli işletmeler devlet tarafından desteklenmiş olacaktır.

7) Çalışanın  ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının yetki belgesinin askıya alınması öngörülmüştür.

8) Yeni düzenleme ile büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için güvenlik raporu şartı getirilmekte aksi takdirde 50.000 TL idari para cezası öngörülmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki  temel yaklaşım da esasen, “iş riski ve alınacak önlemler” bağlamında düzenleniyor. Çıkacak olan yönetmeliklerle desteklenecek olan bu kanunla beraber tüm işletmelerde işin ciddiyeti daha belirgin bir hale gelmiş olacaktır.

 

Kazasız, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

 

Kaynak:http://www.sgk.com.tr/154-Makale-6331-sayili-is-sagligi-ve-guvenligi-kanununun–isveren-ve-calisanlara-getirdigi-yukumluluklerdegisiklikler–ve-yaptirimlari-nelerdir.html

 

 

İş Güvenlik Uzmanı Harun Büyük,

544 323 87 46

info@isguvenlikuzmani.info

www.isguvenlikuzmani.info

One thought on “Neden Risk Analizi

Bir Cevap Yazın